Thursday, January 1, 2015

Nguyên tắc chung:
- Bê tông vận chuyển đến phải đổ ngay.
- Đổ bê tông từ trên cao xuống, bắt đầu từ chỗ sâu nhất.
- Không được để bê tông rơi tự do quá 2,5m (đối với bê tông thường).
- Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải đảm bảo thẩm thấu suốt để bê tông được đặc chắc.
- Bê tông phải đổ liên tục, đổ đến đâu đầm đến đó. Khi cần dừng phải tạo các khớp nối thi công theo qui định.

0 comments:

Post a Comment