Sunday, September 13, 2015
Letter of Bid
Đơn dự thầu
Bid closingThe deadline to finish the submission of bids which is specified in the bidding documents
Đóng thầuLà thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu
Bid currencyThe currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price.
Đồng tiền dự thầuLà đồng tiền mà nhà thầu sử dụng trong HSDT của mình
Currencies of the bidThe currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated
Đồng tiền dự thầu: là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mình
Currencies of paymentThe currency or currencies in which the price is quoted by the successful bidder or specified in the bidding documents in which the contractor will be paid
Đồng tiền thanh toán: là đồng tiền do nhà thầu trúng thầu chào trong giá dự thầu hoặc đồng tiền được quy định trong HSMT để thanh toán cho nhà thầu
Prequalification data sheet
Dữ liệu Sơ tuyển
Is negligible
Được bỏ qua
Be provided with extensive procurement training
Được đào tạo chuyên sâu về đấu thầu
Be provided with basic procurement training
Được đào tạo cơ bản về đấu thầu
Build-Operatate-Transfer toll roads
Đường thu phí được xây dựng theo hình thức Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao
Engineering Procuring Construction (EPC)
EPC – Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp
Price Leadership
Giá dẫn đầu
Nominal Prices or Current prices
Giá danh nghĩa: Mức giá không được điều chỉnh bởi tác động của yếu tố lạm phát
Bid prices as read out at the Bid Opening
Giá dự thầu như thông báo tại lễ Mở thầu
Contract price: The price agreed by procuring entity and the successful bidder after contract finalization in accordance with award result
Giá hợp đồng: là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầu
Prequalification phase
Giai đoạn sơ tuyển
Notification phase
Giai đoạn thông báo
Contract award phase
Giai đoạn trao thầu
Discount may be offered as a lump-sum deduction
Giảm giá có thể được chào theo một khoản khấu trừ trọn gói
Bid discounts: An allowance or deduction offered by a bidder in  his price
Giảm giá dự thầu: là việc nhà thầu giảm một phần giá trong giá dự thầu của mình
Reduce the number of companies who lose money in preparing unsuccessful tenders
Giảm số công ty bị mất tiền trong việc chuẩn bị các HSDT không đạt yêu cầu
Limit the number of companies invited to submit tenders
Giới hạn số công ty được mời tham gia bỏ thầu
Retain all procurement documents
Giữ lại tất cả tài liệu và hồ sơ đấu thầu
A deadline for submission of answers by fax
Hạn chót nộp gửi câu trả lời bằng fax là …
Bid submission deadline original date, time extensions, if any
Hạn chót nộp HSDT ngày, giờ quy định ban đầu gia hạn (nếu có)
time limit for formal notice of Arbitration
Hạn định thời gian  để thông báo chính thức về trọng tài
Ceilings for direct procurementMonetary limits permitting for application of direct procurement form
Hạn mức được chỉ định thầu: Giới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu
Goods (vehicles, equipment) to be procured through the Shopping procedure
Hàng hoá (phương tiện, thiết bị) đấu theo theo hình thức Đấu thầu hạn chế
Coercive practice
Hành vi cưỡng ép
Fraudulent practice
Hành vi gian lận
Corrupt practice
Hành vi tham nhũng
Collusive practice
Hành vi thông đồng
Post qualification of Bidder
Hậu tuyển
Pass-Fail system
Hệ thống Đạt-Không đạt
Merit-point system
Hệ thống Điểm thưởng
Adjustment of deviation: Addition or adjustment by procuring entity to correct omissions or redundant items in bids against requirements of bidding documents as well as correction of internal inconsistencies in different parts of bids.
Hiệu chỉnh sai lệch: là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện.
Validity of Bids and Bid Security
Hiệu lực của HSDT và Bảo lãnh dự thầu
Applications for prequalification
Hồ sơ dự sơ tuyển
PQ Applications/submissions
Hồ sơ dự sơ tuyển
Prequalification submissions
Hồ sơ dự sơ tuyển
Bids received after the deadline for bid submission shall be returned to the bidders unopened
Hồ sơ dự thầu nộp sau ngày cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu sẽ bị trả lại nguyên
Alternative bid
Hồ sơ Dự thầu thay thế
Experience record
Hồ sơ kinh nghiệm
Request for Expression of Interest
Hồ sơ mời Quan tâmYêu cầu Gửi Thư Quan tâm
Bidding Documents/Request for Proposals
Hồ sơ Mời thầu (Xây lắp, Hàng hóa)
Model bidding documents
Hồ sơ Mời thầu Mẫu
Standard Bidding Documents for Procurement of Goods
Hồ sơ Mời thầu Mua sắm Hàng hoá Tiêu chuẩn
The bidding documents shall provide clear instructions on how bids should be submitted, how prices should be offered, and the place and time for submission of bids
Hồ sơ mời thầu phải cung cấp hướng dẫn rõ ràng về phương thức nộp hồ sơ dự thầu, phương thức chào giá và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu

(Sưu tập)

1 comment:

 1. Công ty cổ phần Địa Ốc Kim Phát chuyên  dia oc kim phat chính hãng – giá rẻ hàng đầu Việt Nam
  --------------------------------
  Giá rẻ nhất – Cao cấp nhanh nhất – bền nhất – Liên hệ ngay:
  Web: dia oc kim phat
  ( Xem tai day): dia oc kim phat
  ( xem tai day ): dia oc kim phat

  ReplyDelete